Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Wognum

Wognum
Historie
Wapen
Vlag

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Westfriese Families
Westfriese
Families

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Wognum

De gemeente Wognum

Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West vormen samen de gemeente Wognum. Deze gemeente, die iets ten noorden van Hoorn in het hart van West-Friesland ligt, ontstond in 1979 na de gemeentelijke herindeling.
De ca. 8.000 inwoners kunnen gebruik maken van vele maatschappelijke, sportieve en cultureIe voorzieningen.
Zo is hier onder meer een sporthal, een bibliotheek, een openlucht zwembad, een kinderdagverblijf, een verzorgingshuis en een wijksteunpunt voor ouderen, alsmede vier basisscholen, enkele culturele- en jeugdcentra en een breed scala aan winkels.
Tientallen verenigingen en clubs, variļæ½rend van schaakclub Attaqueer tot de internationaal spelende handbalvereniging Zeeman Vastgoed SEW, bieden het nodige vertier.
Maar onze gemeente is vooral bekend om haar koren. Voor elke leeftijdscategorie is er wel een zangkoor. Het oudste - niet meer bestaande - gemengde koor "De Wognurnmers", onder leiding van dirigent Willem Saal, kreeg in het begin van de vorige eeuw landelijke bekendheid. Het jongste (gemengd) koor is opgericht in 1999 en heet Sentimental Journey.

Historie

Verklaring van de namen

Wognum:
de oudst bekende schrijfwijze is Wokgunge (ca. 980), later Woggunghem (1063), Wognem (1083), Woghenem (1156), Woggenum (1544).
Mogelijke betekenis: hem = heem, woonstee van Wogen (Wok, Wokke) en de zijnen.

Nibbixwoud:
van Nije bokswoude. Betekenis: ofwel plaats waar Bok of Bokke heeft gewoond, ofwel: box = afgepaald ontginningsgebied.

Zwaagdijk:
de omstreeks 1300 aangelegde dijk die Zwaag, beschermde. Deze is in de jaren '30 weer afgegraven. Al eeuwenlang beeft de bebouwde kom van Zwaagdijk in de volksmond de naam Zevenhuis. Lange tijd stonden hier zeven huizen, een naam die al in een akte van 1460 voorkomt.

Vondsten wijzen er op dat er reeds in de Bronstijd (1700 - 700 v. Chr.) bewoning was in Wognum. Enkele vuistbijlen en pijlpunten uit die tijd zijn aangetroffen in het gebied tussen Oosterwijzend en Dorpsstraat. Zowel uit de naamgeving als uit archeologisch vondsten kan afgeleid worden dat er al in de 10de eeuw een nederzetting is geweest in Wognum. Een oorkonde uit 1063 spreekt over een kapel alhier, die toebehoorde aan de abdij van Heiloo. Deze kapel stond op de plaats waar nu de N. H. kerk staat.
In 1406 kreeg Zwaag stadsrechten; deze rechten golden ook voor de vier huizen die toentertijd aan de Zwaagdijk stonden. 1 De hoofdkern Wognum is gelegen op de oevers van een zeer oude stroomgeul die opgebouwd zijn uit zaveigrond. Tussen Oude Gouw - Kerkstraat en de oude veenstroompjes bij de Baarsdorpermeer bevindt zich een karakteristieke waaierverkaveling.
Dit is een overblijfsel uit de vroege Middeleeuwen (700 - 900) toen de eerste ontginners het veengebied in cultuur brachten. De Kromme Leek heeft zowel in Wognum als in Nibbixwoud een hoofdrol gespeeld bij de ontwatering van het toenmalige hoge veengebied.

Bovenstaande tekst is overgenomen uit de gemeentegids van Wognum
(editie 2000-2001)