Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Wervershoof

Wervershoof
Historie
Wapen
Vlag
Volkslied


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Al deze stenen voor sparen en lenen

Wervershoof

Het begin van de Rabobank Westfriesland-Oost

Burgemeester Raat

Burgemeester N.J.H. Raat. Burgemeester N.J.H. Raat.

De heer N. J. H. Raat is geboren in Medemblik op 30 april 1892. Hij begon zijn (snelle) carri�re in 1915 als ambtenaar ter assistentie van Burgemeester A. Slot van Wervershoof. in 1917 krijgt hij al een benoeming tot gemeentesecretaris en in 1923 wordt hij Burgemeester. Hij blijft dat tot aan zijn pensioen in 1957. We zagen al dat hij in 1928 voorzitter van de bank tin Wervershoof wordt. Maar daar houdt zijn inspanning voor het cooperatief bankieren niet op. In 1937 wordt hij gevraagd als lid van de Raad van Toezicht van de cooperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in Utrecht. Zijn inspanning voor die organisatie zou worden beloond: in 1954 volgt zijn benoeming tot secretaris en in 1956 tot voorzitter. In dat jaar benoemt de Koningin hem tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De combinatie van functies bij een lokale bank en de Centrale Bank is voor Wervershoof best gunstig geweest. In de persoon van hun voorzitter beschikten ze over een buitengewoon goed ge�nformeerde voorzitter.
Kort na de oorlog viert de Centrale Bank haar Gouden Jubileum. De viering daarvan werd uitgezonden op de radio. Maar niet ieder huisgezin beschikte over een "ontvangtoestel". Het was weer Burgemeester Raat die uitkomst bracht door iedere belangstellende in zijn huis uit te nodigen om deze bijzondere uitzending te beluisteren.
Na zijn pensionering in 1957 verhuist hij naar Zeist en legt zijn taak bij de lokale bank neer, maar blijft actief voor de Centrale Bank. Van de Bank in Wervershoof krijgt hij een gouden horloge en de benoeming tot erevoorzitter. Een etentje, waarbij ook de dames zijn uitgenodigd besluit zijn aanwezigheid in Wervershoof. Hij zal worden opgevolgd door V. Koomen. Als hij in 1959 ernstig ziek is geweest, besluit hij het wat rustiger aan te doen: geen voorzitter, maar wel nog secretaris en plaatsvervangend bestuurslid. In 1963 komt er een definitief einde aan zijn actieve loopbaan. Hij ligt in het ziekenhuis wanneer de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur van de Centrale Bank, Mr. C. Th. E. Graaf van Lijnden van Sandenburg in de Algemene Vergadering meedeelt dat de heer Raat de Gouden Medaille van de Organisatie krijgt.

Voorzitter Raat ontvangt de Gouden Penning.

Voorzitter Raat ontvangt de Gouden Penning.

In de Raiffeisenbode komt het volgende verslag: "Nadat de voorzitter een brief van de heer Raat had voorgelezen, waarin deze hartelijk dankte voor de vele bewijzen van vertrouwen en vriendschap in de organisatie ondervonden en waarin hij de wens uitsprak, dat onder Gods zegen de bloei van het Raiffeisenwerk moge toenemen, sprak de heer Van Lijnden namens het Bestuur. Door hem werd mededeling gedaan van het bestuursbesluit, de heer Raat de gouden medaille van de organisatie toe te kennen, niet alleen voor zijn werk als lid van de Raad van Toezicht, doch ook voor het vele werk verricht als voorzitter van de Boerenleenbank Wervershoof.

"De Penning." "De Penning."
"De Penning."

Tezamen met de heer Manschot begaf de heer Van Lijnden zich na afloop van de vergadering naar Zeist teneinde de heer Raat persoonlijk van het bestuursbesluit op de hoogte te stellen en hem de medaille uit te reiken."

 

Vorige pagina <> Volgende pagina

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit: Uitgave: Rabobank Westfriesland-Oost, © februari 1998

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.