Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Wervershoof

Wervershoof
Historie
Wapen
Vlag
Volkslied


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Al deze stenen voor sparen en lenen

Wervershoof

Het begin van de Rabobank Westfriesland-Oost

De winter van 1898

In Brabant waren de discussies over de vorm en inhoud van het cooperatief bankieren afgerond en de propagandisten van het eerste uur trokken het land in om op meer plaatsen gestalte te geven aan de idee´┐Żn van Raiffeisen. Op 13 januari komt de heer L. van Rijckevorsel uit Eindhoven naar West-Friesland. Hij wordt ontvangen door drie notabelen. Klaas Azn. Koopman, hij is voorzitter van de Katholieke Boerenbond Wervershoof- Andijk en een van de rijkste boeren uit de omgeving, maar ook een man met een sociale instelling. Verder zijn er Pastoor Smilders en het Hoofd van de School, de heer Leonardus van der Geest. Zij bespreken welke mogelijkheden er in Wervershoof zijn voor de stichting van een bank. Lang duurde het overleg niet. De tijd was er rijp voor en met grote voortvarendheid gaat Van der Geest aan de slag met de voorbereidingen. Binnen twee weken heeft hij al genoeg ge´┐Żnteresseerden bij elkaar om een oprichtingsvergadering te houden. De vergadering is een succes en op 26 januari 1898 is een van de eerste Boerenleenbanken in Westfriesland een feit.
Van der Geest en Adrianus Slot, landman wonende te Wervershoof, reisden naar Hoorn om bij notaris Bos de akte te tekenen. Slot vertegenwoordigde de initiatiefnemers uit Wervershoof en Andijk. Zij verdienen het hier genoemd te worden: Klaas Schoenmaker Pieterszoon, Landbouwer; Meindert Boon, Landbouwer (in Andijk); Dirk Schouten, Landman; Cornelis Zwart, Landman; Jacob Koopman, Burgemeester van Wervershoof; Klaas Arieszoon Koopman, Landman en Cornelis Schouten Jacobszoon, Landman. Over de Andijkers en hun rol in de banken, meer in een volgend hoofdstuk. De gehele akte omvatte maar liefst 26 bladzijden, met in totaal 62 artikelen in keurig foutloos handschrift.
In het eerste artikel wordt de naam vastgelegd en het werkgebied bepaald tot "de gehele gemeenten Wervershoof en Andijk". In artikel 2 is het doel omschreven: "Haar doel is ter verbetering van het landbouwbedrijf:
a. aan betrouwbare medeleden het noodige geld voor te schieten;
b. aan de leden gelegenheid te geven, om ledig liggend geld veilig te beleggen;
c. een fonds te vormen of te houden."

De volgende bepaling is essentieel en komt standaard voor in alle oprichtingsakten van de banken die zich vestigden volgens de Wet van 1867:
* Voor het lidmaatschap wordt vereischt dat men godsdienst, huisgezin en eigendomsrecht in Christelijke zin als de grondslagen der samenleving erkenne en zijn gedrag daarnaar regele.

Een andere opmerkelijke bepaling is nog:
* Elk lid betaalt bij zijne intrede minstens vijftig cents en ontvangt een te zijnen name ingeschreven spaarboekje.

OprichtingsakteOprichtingsakte.

Voordat de akte getekend werd, waren de functies ook al verdeeld. Leonardus van der Geest, moest Kassier worden. Heel voor de hand liggend om daar het Hoofd van de school voor te vragen. Hij had tenminste een goed handschrift en kennis van boekhouden. Bovendien laten de schooltijden ruimte om er ander werk bij te doen. Pas in 1928 zal hij die functie, door ziekte gedwongen, neerleggen. Voorzitter van de Raad van Toezicht wordt K. Azn. Koopman, die daarmee de titel President krijgt. Het Bestuur benoemd A. Slot tot haar voorzitter, in die tijd ook wel aangeduid met directeur.

Geheel in de lijn van de gedachten van Raiffeisen besluit men in de oprichtingsvergadering om de Kassier het eerste jaar nog geen salaris te betalen voor zijn diensten. Daarmee waren ze strikter in de leer dan de meeste andere banken. Gewoonlijk mocht de Kassier wel op een vergoeding van ongeveer f 25,- rekenen. ook in de volgende jaren komt daar voorlopig geen verandering in. In 1909 is het wel of niet betalen van een salaris aan de Kassier aan de orde in de Algemene Vergadering. Maar wanneer er gezegd wordt dat zijn werk een daad van "Christelijk Naasteliefde" is, weet hij dat hij voorlopig nergens op hoeft te rekenen. In november van het oprichtingsjaar is (met enthousiasme) het besluit gevallen om de bank aan te sluiten bij de cooperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in Utrecht. Het Bestuur was niet altijd zo eensgezind in de besluitvorming. In 1907 legt de voorzitter van de Raad van Toezicht, K. Koopman zijn functie neer, omdat hij zich niet kan verenigen met de verstrekking van een krediet. Burgemeester Jb. Koopman volgt hem op. K. Koopman deed er kennelijk goed aan zijn functie neer te leggen, want kort daarna wordt het beleid van Bestuur en Kassier in de Algemene Vergadering hoog geprezen en beloond met "een daverend applaus". Het is ieders recht om een afwijkende mening te hebben, maar binnen het Bestuur probeert men zoveel mogelijk gelijkgezind te zijn.

 

Vorige pagina <> Volgende pagina

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit: Uitgave: Rabobank Westfriesland-Oost, © februari 1998

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.