Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Wervershoof

Wervershoof
Historie
Wapen
Vlag
Volkslied

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Wervershoof

Wapen

'Sints onheugelijke tijden� was het wapen reeds gevoerd, toen schout Jacob Ruiter in 1817 aan de Hoge Raad van Adel om bevestiging verzocht. Op 22 oktober 1817 krijgt de gemeente Wervershoof het wapen: �zijnde van zilver, beladen met drie rode bietwortelen op een terras in natuurlijke verwen�. Daarmee is nog niet duidelijk hoe oud het wapen is, want wat moet verstaan worden onder �sints onheugelijke tijden�? Vrij recente informatie van de Hoge Raad van Adel maakt duidelijk, dat het wapen reeds in 1624 gebruikt werd.
Over het ontstaan van het wapen tasten historici in het duister. Wervershoof is weliswaar van oorsprong een agrarisch gebied, maar over wortelenteelt is niets bekend. Het aantal van drie komt in de wapenkunde regelmatig voor en duidt - naast de religieuze achtergrond - op volheid, rijkdom. Thans zou daaraan kunnen worden toegevoegd, dat de gemeente drie kernen telt.

De gemeenteraad heeft in de beginjaren vijftig gepoogd het gemeentewapen te wijzigen en Werenfridus als schutspatroon van parochie en gemeente op te nemen in het wapen. In eerste instantie werd door de Hoge Raad van Adel alle medewerking verleend, maar nader historisch onderzoek gaf geen volledige zekerheid omtrent de relatie tussen Werenfridus en het ontstaan van Wervershoof. De Minister van Binnenlandse Zaken deelt in 1953 dan ook mee: dat hij geen vrijheid vindt �om Hare Majesteit de Koningin een ontwerpbesluit tot wijziging van het wapen van Uw gemeente ter bekrachtiging aan te bieden�. En daarmee blijven de drie wortelen het wapen van Wervershoof sieren als boegbeeld voor de agrarische activiteiten in de gemeente.

 

Wapen van Wervershoof

 

Vlag

Sinds 1985 heeft de gemeente Wervershoof een eigen vlag, gebaseerd op het gemeentewapen. Omdat zilver in de vlaggenkunde als wit wordt uitgevoerd, is deze kleur gecombineerd met het groen van het wapen en het rood van bietwortelen. Die zijn uitgevoerd als horizontale banen. Dat maakt de vlag ook herkenbaar, wanneer er minder wind staat. In de offici�le omschrijving staat vermeld, dat de drie rode banen tevens de drie kernen van de gemeente verbeelden: Wervershof, Zwaagdijk-Oost en Onderdijk. Roen de gemeenteraad besloot tot een eigen vlag was een van de argumenten, dat een eigen vlag dient 'ter representatie en ter versteviging van de burgerzin'.

 

Vlag van Wervershoof

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit een brochure van de gemeente Wervershoof (2001)

Bol.com, CD's kopen zonder creditcard.