Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Stede Broec
Historie
Wapen
Vlag

Van de stede Broek tot Stede Broec

Voorwoord
Inhoud
1. Kennismaking met Stede Broec
2. De Historie van Stede Broec
3. Broekerhaven
4. De straatweg
5. Rampspoed
6. De Zouaven
7. De Overhaal
8. Stede Broec nu
9. Tuinbouw
10. Verbindingen
11. Wonen in Stede Broec
12. Wapen en ambtsketen
Bronvermelding


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Westfriese Families
Westfriese
Families

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Van de stede Broek tot Stede Broec

Hoofdstuk 10: Verbindingen

Wegen

Naast de oude verbinding via de Provincialeweg Hoorn/Enkhuizen (N506) geeft ook de Drechterlandseweg/Westfrisiaweg (N302) aansluiting op de rijksweg A7 van Amsterdam naar Leeuwarden. De straatweg van Enkhuizen naar Hoorn, waarvan in hoofdstuk 4 sprake is, speelt als gevolg van veranderde inzichten geen rol meer voor doorgaand verkeer. Voor de verbinding met het oosten van het land is de dijk Enkhuizen/Lelystad belangrijk. De aanstaande uitbreiding van de sluis in deze dijk zal een drastische afname van de wachttijden betekenen, zowel voor het verkeer als voor de pleziervaart. Een grotere sluis staat al jaren bovenaan het verlanglijsije van het West-Friese bedrijfsleven.

Openbaar vervoer

Stede Broec heeft twee stations: Bovenkarspel-Grootebroek en Boveiikarspel-Flora. Er vertrekken elk halfuur treinen naar Hoorn, Enkhuizen en Amsterdam; in Hoorn is er een aansluiting naar Alkmaar. De NZH onderhoudt een aantal busdiensten in de regio.

Sinds begin 1996 bestaat in Westfriesland het fenomeen 'service-taxi': taxi's en taxibusjes rijden op afroep tegen een vast tarief.

 


 

Hoofdstuk 11: Wonen in Stede Broec

Huisvesting

De woningen in de oude kernen van de gemeente dateren voor het overgrote deel van voor 1940. Na wat kleine uitbreidingen in de zestiger jaren kwam de nieuwbouw rond 1970 volop op gang. In deze nieuwe wijken zin zowel huur- als koopwoningen te vinden, de laatste categorie in zeer uiteenlopende prijsklassen.

De huurwoningen worden grotendeels beheerd door Woonstichting De Schakel.

Onderwijs

In Stede Broec zijn twee openbare en zes bijzondere basisscholen. De openbare scholen hebben samen vier vestigingen. Er is verder een school voor speciaal onderwijs in Stede Broec. Ook alle vormen van voortgezet onderwijs zijn in de gemeente aanwezig. In Hoorn zijn Mbo-opleidingen. De dichtstbijzijnde Hbo-instelling is in Alkmaar.

Gezondheidszorg

In de gemeente Stede Broec zijn alle eerstelijns gezondheids- voorzieningen beschikbaar.

In Hoorn is het West-Fries Gasthuis (WFG). Dat is nu nog in twee gebouwen gehuisvest, maar nog voor de eeuwwisseling begint de bouw van een nieuw ziekenhuis. Enkhuizen heeft een polikliniek.

Sport

Ook wat betreft sportvoorzieningen is de gemeente Stede Broec goed voorzien. Er is een aantal complexen, zowel binnen als buiten, voor allerlei takken van sport. Ook is er een overdekt zwembad.

Recreatie

Aan de IJsselmeerkust bevinden zich een camping en een zwembad, beide onlangs aan de eisen van de tijd aangepast. In het Streekbos bestaan eveneens volop mogelijkheden voor recreatie. Er is een zwemplas met een zandstrand en ligweides. Ook zijn er veel wandelpaden. In het Streekbos is De Terp, een natuur- en milieu-educatiecentrum van het IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie), dat er onder meer excursies verzorgt.

West-Friese Flora

Elk jaar, in de tweede helft van februari, vindt in Bovenkarspel de West-Friese Flora plaats, een grote bolbloemententoonsteuing annex huishoud- en vakbeurs. De Flora biedt bezoekers, elk jaar vele tienduizenden, een dagvullend programma.

Winkels

In de jaren voorafgaand aan de samenvoeging spraken de beide gemeentebesturen al over een centrum, waarin alle belangrijke voorzieningen van de dorpen moesten worden ondergebracht. In 1985 was het zover. Toen werden de bibliotheek en het gemeentehuis geopend.

In maart 1986 was de eerste fase van winkelcentrurn Streekhof klaar, in 1993 de tweede. Er zijn 42 winkels in ondergebracht en aangrenzend liggen parkeerterreinen voor ruim 500 auto's. In 2000 begint de bouw van fase drie.

In het centrum is ook een apotheek. Het station, de bibliotheek en het postkantoor liggen naast het centrum. Op donderdag vindt de weekmarkt plaats op een van de parkeerterreinen.

Jaarmarkt

Sinds enige jaren is er op 2e Pinksterdag rondom winkelcentrum Streekhof een jaarmarkt. De gemeente houdt gelijktijdig 'open huis': in het gemeentehuis wordt informatie gegeven over actuele onderwerpen en er is ruimte voor exposities.

Gemeentebestuur

Als gevolg van het passeren van de grens van 20.000 inwoners is de gemeenteraad bij de verkiezingen van 1998 uitgebreid van zeventien naar negentien leden. De zetelverdeling is momenteel als volgt:

Gemeentebelangen Stede Broec (GBS)
CDA
Onafhankelijke Partij Stede Broec
VVD
PvdA
GroenLinks
D66
5
3
3
3
2
2
1

De gemeenteraad vergadert elke eerste donderdag van de maand. De raads- en commissievergaderingen zijn vanzelfsprekend openbaar. Informatie over de vergaderingen is te vinden in de wekelijkse voorlichtingsrubriek van de gemeente in het huis-aan-huisblad De Middenstander. De Gemeentegids Stede Broec (gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis) bevat onder meer informatie over de gemeentelijke organisatie en over opennigstijden. Verder worden alle organisaties, instellingen en verenigingen in de gemeente en de regio in de gids vermeld.

Samenwerkingsorgaan Westfriesland (SOW)

Op een aantal terreinen werken de West-Friese gemeenten samen in het SOW, het Samenwerkingsorgaan Westfriesland. Het SOW voert onder meer de volgende taken uit: afvalverwijdering, openluchtrecreatie, GGD en ambulancedienst.

 

Vorige pagina <> Volgende pagina

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit het boekje
"Van de stede Broek tot Stede Broec".
(Uitgave: Gemeente Stede Broec, 1998. Afdeling Voorlichting)

 

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.