Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Stede Broec
Historie
Wapen
Vlag

Van de stede Broek tot Stede Broec

Voorwoord
Inhoud
1. Kennismaking met Stede Broec
2. De Historie van Stede Broec
3. Broekerhaven
4. De straatweg
5. Rampspoed
6. De Zouaven
7. De Overhaal
8. Stede Broec nu
9. Tuinbouw
10. Verbindingen
11. Wonen in Stede Broec
12. Wapen en ambtsketen
Bronvermelding


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Van de stede Broek tot Stede Broec

Hoofdstuk 1: Kennismaking met Stede Broec

Stede Broec, een jonge gemeente

De gemeente Stede Broec is jong. Ze ontstond op 1 januari 1979 bij een bestuurlijke reorganisatie van Westfriesland. Zevenentwintig gemeenten werden opnieuw ingedeeld; er bleven er dertien over. Bovenkarspel en Grootebroek werden samen Stede Broec. De nieuwe naam berust op historische gegevens; de aanduiding 'stede Broek' komt al in middeleeuwse documenten voor als verzamelnaam voor de dorpen in het gebied.

Herindeling

Een herindeling is vaak een pijnlijke operatie voor een gemeente: geen eigen gemeentehuis meer, geen eigen burgemeester, geen eigen gemeenteraad. In Stede Broec kwam de klap misschien iets minder hard aan. De bebouwing van de twee vroegere gemeenten loopt in elkaar over en ze deelden al een aantal jaren een burgemeester. Bovendien bestonden beide gemeenten uit meer dan een dorp, elk met eigen kenmerken. Bij Bovenkarspel hoorde Broekerhaven, Grootebroek omvatte van oudsher Lutjebroek.

Hoewel de dorpen nu zo'n twintig jaar een gemeente vormen, zijn ze tot op zekere hoogte nog altijd op zichzelf staande gemeenschappen met eigen toneelverenigingen, Koninginnedagfeesten, kermissen, koren, sportverenigingen, ouderenbonden.

In de politiek speelt de oude situatie geen rol van betekenis meer. De afdelingen van de politieke partijen hebben zich aaneengesloten.

Ontwikkelingen

De gemeente Stede Broec heeft de afgelopen twmtig, vijfentwintig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In 1970 verdiende het merendeel van de bevolking z'n brood in de tuinbouw. Honderden Bovenkarspelders, Grootebroekers en Lutjebroekers hadden een eigen bedrijf of bedrijfje. Dat feit, de aard van de bedrijvigheid dus, heeft er mede toe geleid dat er eigenlijk twee belangrijke veranderingen plaatsvonden. Niet alleen groeide het aantal inwoners van zo'n 8.000 tot 21.000, ook deden zich grote veranderingen voor in de agrarische bedrijfsvoering: de snelle verschuiving naar grootschaligheid en een ingrijpende ruilverkaveling. In 1970 tuften de tuinders met veldschuiten naar hun door water omgeven akkers en leverden hun producten af bij de plaatselijke veiling, die ingericht was op aanvoer via het water.

De verkaveling in de zeventiger jaren maakte daar een eind aan. Nu zijn er geen vaarwegen meer, de akkertjes zijn akkers geworden, waar met zware machines wordt gewerkt. Veilingfusies leidden tot een grootschalige organisatie. De agrarische bedrijvigheid is echter nog altijd een belangrijke vorm van werkgelegenheid, zij het dat de bedrijven nu niet veel minder mensen uit de voeten kunnen.

Nieuwkomers

De duizenden nieuwkomers in Stede Broec zijn veelal forensen. De belofte uit de jaren zeventig -de werkgelegenheid komt achter de 'overloop' aan- bleek geen haalbare kaart. Elke morgen verlaten grote aantallen auto's en lange, volle treinen de gemeente, op weg naar de Randstad.

De bouw van nieuwe wijken begon rond 1970. Sinds de provincie verlangt dat gemeenten zuinig met de ruimte omgaan, zijn ook de open plekken binnen de dorpen volgebouwd, plekken waar vroeger kleine tuinbouwbedrijfjes waren.

Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur deed wat er in een groeigemeente van een gemeentebestuur wordt verwacht: een nieuw centrum, waar het gemeentehuis, de bibliotheek, het overdekte winkelcentrum een plaats kregen. Sportvoorzieningen werden uitgebreid, er werd geijverd voor betere verbindingen, goed openbaar vervoer, een compleet aanbod aan onderwijsvoorzieningen.

De gemeentelijke organisatie werd gereorganiseerd en naar moderne inzichten ingericht. Begrippen als openbaarheid en dienstverlening kregen inhoud. De verruiming van de openingstijden, de uitbreiding van voorlichting en informatievoorziening, het overleg met groepen bewoners zijn daar voorbeelden van. En zo werd Stede Broec wat het nu is: een levendige gemeente met goede voorzieningen voor haar 21.000 inwoners.

 

Volgende pagina

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit het boekje
"Van de stede Broek tot Stede Broec".
(Uitgave: Gemeente Stede Broec, 1998. Afdeling Voorlichting)

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.