Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Stede Broec
Historie
Wapen
Vlag

Van de stede Broek tot Stede Broec

Voorwoord
Inhoud
1. Kennismaking met Stede Broec
2. De Historie van Stede Broec
3. Broekerhaven
4. De straatweg
5. Rampspoed
6. De Zouaven
7. De Overhaal
8. Stede Broec nu
9. Tuinbouw
10. Verbindingen
11. Wonen in Stede Broec
12. Wapen en ambtsketen
Bronvermelding


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Van de stede Broek tot Stede Broec

Voorwoord

Bovenkarspel, Broekerhaven, Grootebroek en Lutjebroek door de eeuwen heen

Dit boekje geeft informatie over Stede Broec. Het is bedoeld voor mensen die iets willen weten over 'de stede Broek' van vroeger en over Stede Broec van nu, voor nieuwe bewoners van de gemeente maar ook voor mensen die er al langer wonen.

Het boekje is zeer beknopt van opzet en heeft nadrukkelijk niet de pretentie van volledigheid. Wie zich in de historie van de gemeente of de streek wil verdiepen, moet andere geschriften raadplegen en gebruik maken van archieven.

De aanleiding tot het samenstellen van dit werkje was tweeledig. Ten eerste is het een reactie op vragen die af en toe worden gesteld. Hoe oud is Stede Broec? Waarom heet de Bourgondi�weg Bourgondi�weg? Wie is P.J. Jong? Hoe lang staat het kinderhuis in Grootebroek er al? Waar komen de namen van de dorpen vandaan? Ten tweede: het boekje 'Een kijkje in de geschiedenis van Stede Broec', geschreven door B. Voets ter gelegenheid van de samenvoeging van de gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek in 1979, is al lang ntiet meer te koop. 't Was het enige populaire werkje over Stede Broec.

Klaarblijkelijk zijn veel mensen -en kinderen- nieuwsgierig naar de geschiedenis van de gemeente waarin zij wonen. Dit boekje komt aan die nieuwsgierigheid tegemoet.


Stede Broec, oktober 1998

 


 

Inhoud

Hoofdstuk 1: Kennismaking met Stede Broec
Stede Broec, een jonge gemeente
Herindeling
Ontwikkelingen
Nieuwkomers
Gemeentebestuur
Hoofdstuk 2: De Historie van Stede Broec
Ontstaansgeschiedenis
Wonen op het zand
Graaf Floris
Kerstening
West-Friese Omringdijk
Stadsrechten
Schutterij en Gilden
Middelen van Bestaan
Het Klooster
Hoofdstuk 3: Broekerhaven
De haven van Broek
Politieke perikelen
Broek krijgt een haven
Overhaal
Hoofdstuk 4: De straatweg
De weg van Hoorn naar Enkhuizen
Betere verbinding
Broekers liggen dwars
Hoofdstuk 5: Rampspoed
Overstroming
Brand in Broek
Misoogst, koude en veepest
Armoede in de stede Broek
Het einde en het begin
Hoofdstuk 6: De Zouaven
In dienst van de paus
Hoofdstuk 7: De Overhaal
Schuitenlift aan de Broekerhaven
Hoofdstuk 8: Stede Broec nu
Groei en ontwikkeling
Hoofdstuk 9: Tuinbouw
Stede Broec, een agrarische gemeente
Verkaveling
Natuur en recreatie
Hoofdstuk 10: Verbindingen
Wegen
Openbaar vervoer
Hoofdstuk 11: Wonen in Stede Broec
Huisvesting
Onderwijs
Gezondheidszorg
Sport
Recreatie
West-Friese Flora
Winkels
Jaarmarkt
Gemeentebestuur
Samenwerkingsorgaan Westfriesland (SOW)
Hoofdstuk 12: Wapen en ambtsketen
Het wapen van Stede Broec
De ambtsketen

 


 

Bronnen

  • 'Een kijkje in de geschiedenis van Stede Broec' van B. Voets;
    Stolphoevereeks, uitgave van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland t.g.v. de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1979
  • 'De Overhaal te Broekerhaven' van J. Keppel
  • Historische Vereniging Oud Stede Broec

Uitgave (van het originele boekje):
 
Gemeente Stede Broec, 1998
Afdeling Voorlichtng

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit het boekje
"Van de stede Broek tot Stede Broec".
(Uitgave: Gemeente Stede Broec, 1998. Afdeling Voorlichting)

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.