Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Hoorn
Historie
Wapen
Vlag

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Westfriese Families
Westfriese
Families

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Hoorn

Blokker, Zwaag

 • Website van de gemeente Hoorn
 • Gemeentegids
 • Wapen / Vlag - Afbeeldingen, omschrijving en oorsprong/verklaring
 • Kerngegevens - Inwoneraantal, College van B&W, zetelverdeling gemeenteraad
 • Gemeentelijke herindelingen - Overzicht van herindelingen, samenvoegingen, opheffingen en annexaties
 • Bibliotheek
 • Links
  • Genealogie in Noord-Holland ~ Hoornse families
  • Sint Pietershof - Een monumentaal pand met een lange historie in het hart van Hoorn, waar senioren huisvesting vinden in ruim 40 aan de huidige tijd aangepaste woningen
  • Meteo Hoorn - Weerstation, het actuele weer in Hoorn
  • Kring Apotheek Kersenboogerd
  • Vereniging Oud Hoorn
  • Vereniging Oud Hoorn is in 1917 opgericht door de heer J.C. Kerkmeijer en levert een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren of bevorderen van restauraties en het kritisch volgen van nieuwbouwplannen. Door middel van acties gericht op het voorkomen van sloop strijdt zij voor het behoud van historisch waardevolle panden en stadsgezichten.
   Het doel van de vereniging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven.

  • 0229 pagina - Startpagina voor Hoorn en omgeving
  • KNNV - Vereniging voor veldbiologie
  • De Hoornse Brug - Bridgeclub
  • Westfries Museum
  • Het Westfries Museum is een historisch museum met een zeer gevarieerde collectie. In 25 zalen en kamers zijn een enorme hoeveelheid voorwerpen te zien op het gebied van bijvoorbeeld de geschiedenis van de stad Hoorn, de kunstnijverheid, de schutterij, de Verenigde Oostindische Compagnie, de handel en archeologie.  Gedurende de ruim honderd jaar dat het museum bestaat, werd het gebouw verrijkt met schuttersstukken, schoorsteenstukken, en interieuronderdelen die herinneren aan hun vroegere gebruikers. Daarnaast kregen tal van voorwerpen met betrekking tot de cultuur en de geschiedenis van Hoorn en West-Friesland een plaats in dit gebouw. De beschrijvingen van het gebouw en de collectie geven een beeld van een opmerkelijk stukje vaderlandse geschiedenis.

  • Kunstcentrum De Boterhal
  • Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
  • De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is het officieel geregistreerde Museum dat de geschiedenis van de stoomtram in Nederland en de rol die het plattelands-railvervoer in de ontwikkeling van ons land tussen 1879 en 1966 heeft gespeeld, belicht. De Museumstoomtram verwerft, restaureert en beheert daartoe een collectie die in haar geheel dit beeld vertegenwoordigt. Deze collectie, met authentiek Nederlands stoomtrammaterieel, de lokaalspoorlijn Hoorn-Medemblik met de gebouwen, seininrichtingen, voorwerpen en archiefmateriaal, vormt de basis voor een historisch verantwoorde en toeristisch attractieve presentatie. In deze presentatie wordt het tijdsbeeld anno 1926 als leidraad gebruikt.

  • Schouwburg Het Park
  • Museum van de Twintigste Eeuw
  • De voormalige kaaspakhuizen uit 1903, waar sinds 1994 het Museum van de Twintigste Eeuw is gevestigd, staan aan de mooie Bierkade vlakbij de Hoornse haven. Hoorn kende tot 1946 een heuse kaasmarkt, die werd gehouden op de Kaasmarkt, beter bekend als de Rode Steen. De kaas rijpte in een van de vele kaaspakhuizen bij de haven.
   De bijna 1500 m2 oppervlakte van het museum huisvest nu o.a. een MuseumCafe, een Erfgoedwinkel, een museumdepot, een werkplaats voor de Technische Dienst, twee zalen voor wisselexposities en vier zalen voor de vaste opstelling.

  • Dierenasiel
  • Stichting Hoornse Stadsfeesten
  • Dierenbescherming
  • FNV - Vakbond
  • Reddingsbrigade Notwin
  • Show Band Hoorn
  • De Blauwe Schuit - Centrum voor Kunstzinnige en Culturele Vorming
  • Ton van Kesteren - Beeldend kunstenaar
  • Zeilschool Hoorn
  • Galerie De KunstSalon
  • Hoornse Modelspoorclub
  • Risdam - Wijkcentrum
  • Speelhoorn - Stadsspeeltuin
  • Welzijnsstichting Netwerk
  • Netwerk organiseert activiteiten die gericht zijn op ontmoeting, opvang, educatie en creativiteit. Het aanbod richt zich op alle bewoners van Hoorn, met extra aandacht voor groepen die dit nodig hebben. Dat aanbod, ontwikkeld door ervaren beroepskrachten en uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers, is afgestemd op de wensen van bewoners. Verandert de vraag, dan verandert het aanbod mee. Netwerk springt daarbij actief in op de actualiteit. Zoiets vraagt om een flexibele organisatie met oren en ogen in de wijk. 
   Met zeven wijkcentra, elf peuterspeelzalen en een jongerencultuurcentrum is Netwerk in de hele gemeente goed vertegenwoordigd. De lijnen zijn kort: Netwerk vult haar ide´┐Żle doelstellingen zo praktisch mogelijk in. 

  • Film
   • Filmhuis Hoorn
   • In het middeleeuwse souterrain van de Mariakapel is de zaal van Filmhuis Hoorn gevestigd. Circa 40 vrijwilligers realiseren daar per jaar ruim 400 voorstellingen. Van recente films, maar ook van klassiekers.

  • (Gezondheids)zorg
  • Media
  • Muziek
  • Onderwijs
  • Politiek
  • Religie
  • Sport
  • Toerisme

 

Blokker

 • Wapen / Vlag - Afbeeldingen, omschrijving en oorsprong/verklaring
 • Links
  • Blokkerse Oldtimer Club
  • Historische Vereniging Blokker
  • Blokkerder Dansgroep
  • Freetime Brass
  • Stichting MAK Blokweer (Milieu Activiteitencentrum Kijkboerderij)
  • De realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum in Hoorn kent een lange historie. Al vanaf 1978 zijn diverse nota's geschreven en diverse initiatieven genomen, zowel vanuit de politiek als vanuit particuliere organisaties. Het begon in 1978 met de "Conceptnota Milieueducatie" van de Werkgroep Educatieve Voorzieningen. Daarna volgden de "Notitie Schelboer" (1980), de beleidsnota "Groen Licht voor Milieueducatie en Voorlichting" (1991), een voorstel van de afdeling Milieuzaken voor een milieueducatiecentrum in het Julianapark (1994) en een nota van D'66 over Natuur- en Milieueducatie (1996). In 1997 werd het Platform Duurzaam Hoorn ingesteld waarbij een werkgroep aan de slag is gegaan om te onderzoeken of het mogelijk was een Milieu Educatief Centrum te realiseren. Uiteindelijk is in 1998 de Stichting Milieu Educatief Centrum (MEC) opgericht. Deze stichting is aan de slag gegaan met de realisatie van het centrum. Gaandeweg het proces bleek dat er behoefte bestond aan een kijkboerderij voor het oostelijke van de gemeente Hoorn. De Blokweer, een groen gebied tussen Blokker en Zwaag, bleek een geschikte locatie om zowel het MEC als de kijkboerderij te vestigen. Dit heeft geresulteerd in de naamsverandering van Stichting MEC in Stichting MAK Blokweer (MAK staat voor Milieu Activiteitencentrum Kijkboerderij).

  • Molen De Krijgsman
  • De geschiedenis van Molen De Krijgsman in Oosterblokker begint in 1602. Aan de overkant van de Noorderdracht werd een standerdmolen gebouwd. Toen deze in 1862 geheel omwaaide, werd er een nieuwe 8 kantige houten molen gebouwd met de naam De Krijgsman. Deze molen verbrandde in september 1896 door blikseminslag.
   Voor de herbouw is gebruik gemaakt van een molen uit Zaandam-Oost. De in 1751 gebouwde pelmolen De Bootsman is per schip in onderdelen naar Hoorn gekomen en met paard en wagen naar Blokker verhuisd. Omdat er in de omgeving al veel fruitteelt was, werd de molen, om genoeg wind te vangen, op een 5 meter hoge onder-bouw geplaatst. Hierdoor werd De Krijgsman, zoals de molen in Blokker genoemd werd, met een stellinghoogte van 10.40 meter de hoogste molen van Noord-Holland. Hij domineert door zijn grote afmetingen de omgeving en is van verre te zien.

 

Zwaag