Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Enkhuizen
Historie
Wapen
Vlag

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Enkhuizen

Historie

De gemeente Enkhuizen omvat de woonkernen Enkhuizen, Westeinde en Oosterdijk. Het begon allemaal in het jaar 1000, toen op een buitendijks gelegen droogte, zuidoostelijk van het huidige Enkhuizen, wat verspreide armelijke behuizingen van vissers en boeren te vinden waren.
Enkhuizen bleef niet verschoond van plundertochten, brandstichtingen en vergeldingsmaatregelen. Enkhuizen verloor de strijd tegen de macht van de Hollandse Graven, net op het moment dat ze haar rechten ontving van Jan I in 1299. De Oostfriezen waren geduchte tegenstanders van de Hollandse Graven en de Enkhuizers.

Onder Willem de Vijfde ontving Enkhuizen in 1355 stadsrechten waardoor Enchusen en Gommerkerspel verenigd werden tot een stad. Enkhuizen leefde van de scheepvaart en de visserij. De zware storm van 1361 gaf aanleiding tot de bouw van een haven, de huidige Noorder- en Zuider Havendijk. Enkhuizens' welvaartsdrang won het van partijtwisten tegen onder andere de Friezen en Geldersen wat resulteerde in de bouw van koopmanshuizen, de Rommelhaven in 1935, in 1542 de Oude Haven thans Dijk en in 1567 in de bouw van de Oosterhaven.

De ommuring van Enkhuizen werd in 1549 voltooid en was er mede oorzaak van dat op 21 mei 1572 "de sleutel van de Zuiderzee" in strijd tegen de Spanjolen, in handen van de bewoners bleef. De ontwikkeling van de zeevaart en de handel met onder andere Voor-Indi´┐Ż en Japan legden voor Enkhuizen bepaald geen windeieren; de bevolkingsaanwas zette zich voort zodat overgegaan moest worden tot de aanleg van nieuwe verdedigingswerken. De Drommedaris is de enige poort behorende tot de oude verdedigingsgordel die in stand is gebleven. Het bepaalt thans voor een belangrijk deel het aanzicht van Enkhuizen. Maar dat na voorspoed tegenspoed komt, gold ook voor Enkhuizen, dat te lijden had van kaperschepen van Ostende en Duinkerken en de boycot van de Hollandse schepen in internationaal verband, ingevolge de "Acte van Navigatie" uitgevaardigd door de Engelse dictator Cromwell. Het uitbreken van de pest in 1636 eiste meer dan 2600 slachtoffers.

Bovendien kwam daar nog het uitbreken van de eerste Wereldoorlog in 1914 bij en de toenemende positie van Amsterdam wat ten koste ging van de steden van het Noorderkwartier. Enkhuizen verloor veel kapitaal aan het herstel van de havenmond door verzanding. Als gevolg van diverse oorlogen liep het bevolkingsaantal onrustbarend terug, alsmede de haringvloot.
Gedurende het laatste kwart van de vorige eeuw versterkte de positie van Enkhuizen door onder andere de totstandkoming van de Spoorwegverbinding met Amsterdam en de intensivering van de land- en tuinbouw in West-Friesland.

Naast de teelt van de gebruikelijke zaden, ging men zich steeds meer bezighouden met de teelt van bloemzaad. De verbouw van aardappels en groente nam voortdurend toe en de bloembollencultuur bood goede vooruitzichten. De afsluiting van de Zuiderzee in 1932 bracht geen ondergang van de visserij teweeg, maar verschafte voor de paling- en snoekbaarsvissers een redelijk bestaan. Het bevolkingsaantal nam na de Tweede Wereldoorlog zienderogen toe; het tijdperk van herstel was begonnen. Verschillende grote en kleine ondernemingen kwamen tot ontwikkeling. De thans in Enkhuizen gevestigde zaadbedrijven nemen zelfs mondiaal gezien een vooraanstaande plaats in. Voorts is in de gemeente een belangrijke plasticindustrie gevestigd. Op toeristisch gebied vormt Enkhuizen een belangrijke trekpleister, onder andere dankzij de fraaie historische binnenstad, de aanwezigheid van het Zuiderzeemuseum en de jachthavens, die tot de drukst bezochte van Nederland behoren.

Naam

Een verklaring van de naam Enkhuizen is niet, althans niet met zekerheid, te geven. Men heeft het gezocht in enkele huizen, end van de huizen (van de Streek), eng (dicht opeen) gebouwde huizen, huizen op de eng of enk (bouwland) of huizen van Enke (een Friese mansnaam). Latere onderzoekingen zouden hebben uitgewezen dat de beide eerste veronderstellingen onjuist zijn.

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit de gemeentegids van
Enkhuizen (editie 2000-2001).

Vraag gratis een offerte aan Maak nu kennis met het Noordhollands Dagblad