Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard | Hoorn

Koggenland | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Opmeer | Stede Broec

Schagen | Wervershoof

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Forum/Prikbord

Dechterland

Drechterland
Historie
Wapen
Vlag
Gedenkboek
1940-1945

Gedenkboek
1940-1945


1. Inhoudsopgave
3. Voorwoord
5. Ter inleiding
7. De burgemeester in oorlogstijd en als gijzelaar
11. Het bestuur der gemeente onder de nieuwe orde
18. Ge�vacueerden uit Soest
21. Evacuatie 1944
22. Dreigende watersnood
24. Luchtwacht
28. De gevolgen van de luchtoorlog te Hoogkarspel
30. Gezondheidszorg in oorlogstijd
32. De distributie
34. De moeilijkheden van een middenstander en die van de huisvrouw
36. De hongertochten
37. De centrale keuken
41. De brandhoutvoorziening
42. Het verzet der kerken
44. Politie-ervaringen gedurende de jaren 1940-1945
49. De namen der gefusilleerden op 6 Februari 1945
50. Echte en valse persoonsbewijzen
53. Bevrijding van een arrestant
55. "Bij de dood van Tom Kranenburg" - gedicht
56. Een "mislukte" dropping
57. De dief van het bevolkingsregister aan het woord
58. Hoe ik er toe kwam
61. Het werk van onze plaatselijke illegaliteit, i.v.m. de zorg voor onderduikers
76. De verspreiding van illegale bladen
77. Spoorwegstaking
79. Vordering van radiotoestellen en rijwielen
81. Onze school in bezettingstijd
83. De overvalwagen op Zwaagdijk
85. Chronologisch register 1940-1945


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Westfriese Families
Westfriese
Families

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

Rabobank

 

Gedenkboek 1940-1945

De hongertochten

UITTREKSEL UIT EEN TER SECRETARIE INGEVULDE VRAGENLIJST
OMTRENT DE HONGERTOCHTEN OCTOBER 1944 - APRIL 1945

Wanneer bereikten ze hun hoogtepunt? Omstreeks de jaarwisseling
Schatting van het aantal trekkers,
dat voorbij kwam langs de hoofdwegen
's Ochtends 25 � 30 trekkers
's Middags 10
's Avonds  25 � 30
)
) gemiddeld per
) uur
Trok men in groepen of meest individueel?

Meest in kleine groepjes van ongeveer 6 personen

Omschrijving Leetijd en sexe der trekkers Wie waren lichamelijk het flinkst? Wie hielden de moed er het meest in?

m

v

m

v

m

v

Jonger dan 21 jaar
van 21 tot 45 jaar
ouder dan 45 jaar

30%
20%
10%

10%
20%
--

x

x

100%

Geschat, dat zich ongeveer 80% Amsterdammers onder de trekkers bevond.
De Amsterdammers waren minder in aanzien, omdat zij. brutaal en diefachtig waren.
Bij het geven van voedsel genoten beschaafd optreden, alsmede vrouwen en kinderen enige voorkeur.
De trekkers kwamen uit alle rangen en standen. Zij waren vermagerd, maar wel gezond. Ernstige ziekte of sterfgeval kwam niet voor.
Er was gemeenschapszin onder de trekkers. Tochtgenoten verstrekten elkaar inlichtingen omtrent adressen, prijzen, geaardheid der boeren enz.
Stemming onder de trekkers was goed, humor bleef bewaard.
Verschillende boeren geven gelegenheid tot overnaohten. Organisatie voor verzorging der trekkers bestond hier niet. De centrale keuken deelde elke dag het overtollige voedsel uit.
Omstreeks Kerstmis was er practisch niets meer te koop en werd alleen nog geruild.
99% der boeren leverde voor persoonlijk gebruik, 1% ook bewust aan zwart-handelaren.

Verkoopprijzen
van
voorjaar
1944
September
1944
1 Januari
 1945
1 Mei
1945
Aardappelen
boter
graan
bonen

per kg f
"    "
"    "
"    "

0,10
30,--
0,50
0,80

0,14
120,--
0,60
1,--

niets meer te koop
120,--       120,--
niets meer te koop
niets meer te koop

Bij voorkeur werd geruild tegen textiel.
Voorbeelden: 50 kg aardappelen tegen 1 wolIen deken en 2 overalls; 50 kg aardappelen tegen 2 paar rubberlaarzen.

Voor direct gebruik gaven de boeren ook wel gratis voedsel.
De trekkers waren meestal dankbaar als zij werden. geholpen. Diefstal bij de boeren kwam ook nogal eens voor.
De boeren hebben zich niet slecht gehouden; hebben gedaan wat ze konden.

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit het
"Gedenkboek" 1940-1945, uitgegeven in 1947.