Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard | Hoorn

Koggenland | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Opmeer | Stede Broec

Schagen | Wervershoof

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Forum/Prikbord

Dechterland

Drechterland
Historie
Wapen
Vlag
Gedenkboek
1940-1945

Gedenkboek
1940-1945


1. Inhoudsopgave
3. Voorwoord
5. Ter inleiding
7. De burgemeester in oorlogstijd en als gijzelaar
11. Het bestuur der gemeente onder de nieuwe orde
18. Ge�vacueerden uit Soest
21. Evacuatie 1944
22. Dreigende watersnood
24. Luchtwacht
28. De gevolgen van de luchtoorlog te Hoogkarspel
30. Gezondheidszorg in oorlogstijd
32. De distributie
34. De moeilijkheden van een middenstander en die van de huisvrouw
36. De hongertochten
37. De centrale keuken
41. De brandhoutvoorziening
42. Het verzet der kerken
44. Politie-ervaringen gedurende de jaren 1940-1945
49. De namen der gefusilleerden op 6 Februari 1945
50. Echte en valse persoonsbewijzen
53. Bevrijding van een arrestant
55. "Bij de dood van Tom Kranenburg" - gedicht
56. Een "mislukte" dropping
57. De dief van het bevolkingsregister aan het woord
58. Hoe ik er toe kwam
61. Het werk van onze plaatselijke illegaliteit, i.v.m. de zorg voor onderduikers
76. De verspreiding van illegale bladen
77. Spoorwegstaking
79. Vordering van radiotoestellen en rijwielen
81. Onze school in bezettingstijd
83. De overvalwagen op Zwaagdijk
85. Chronologisch register 1940-1945


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Westfriese Families
Westfriese
Families

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

Rabobank

 

Gedenkboek 1940-1945

De gevolgen van de luchtoorlog te Hoogkarspel

Overzicht, samengesteld door W.T. HELLINGA,
hoofd luchtbeschermingsdienst

12 Mei 1941
Engels vliegtuig, 2-motorige bommenwerper "Hampden", neergestort op een weiland aan de Streekweg, tegenover P. Koster, en volkomen uitgebrand.. Er waren 4 inzittenden; een lag dood naast het vliegtuig, een was er uit gesprongen, doch met de parachute aan de staart van het toestel blijven haken en omgekomen; de beide anderen zijn eveneens er uit gesprongen en behouden geland. Een van dezen had echter een enkel gebroken en is door de E.H.-afdeling van de luchtbeschermingsdienst onder leiding van Dr. Wytema behandeld. De 2 overlevenden zijn in krijgsgevangenschap gegaan; de beide lijken zijn na kisting door de Duitse weermacht medegenomen. De ,overblijfselen van het vliegtuig werden aanvankelijk door de Duitse weermacht bewaakt en later weggevoerd.

13 Juni 1941
Engels vliegtuig, vermoedelijk 2-motorige bommenwerper, brandend neergestort te Zwaagdijk, juist over de grens van Wervershoof. Vier doden, ter plaatse Gebleven in het wrak van het toestel dat geheel in de grond was geslagen. Schade aan enkele percelen.

19 Juni 1941
Bij een luchtgevecht wordt een 2-motorige Engelse bommenwerper "Wellington" neergeschoten. De machine komt brandend neer in 6 stukken, op en nabij de Streekweg, oosteinde, bij de Grens van Lutjebroek. Een der piloten werd dood onder de cockpit gevonden, een andere inzittende werd verkoold uit de ijzermassa gehaald. De overblijfselen zijn begraven op de R.K. begraafplaats te Lutjebroek. Het totaal aantal inzittenden is niet bekend. De bemanning bestond uit Polen; een van hen heeft enige tijd ten gemeentehuize gewacht tot hij door de Duitsers zou worden opgehaald. Zijn naam was S. Lewek, wonende te Deblin. De heer Spanjaart, 1e ambtenaar ter secretarie, maakte van hem een foto, van welke foto een afdruk kon worden overhandigd aan de echtgenote van Lewek door bemiddeling van een in Polen tewerkgestelde arbeider uit Hoogkarspel.
Ongeveer 1� uur na het neerstorten van het vliegtuig ontplofte een bom, waardoor een begin van brand ontstond bij Jn. Buijsman en 26 woningen werden beschadigd. Totaal bedrag der schade f 1275,--.

24 Juni 1941
Door een Duits commando wordt een bom tot ontploffing gebracht afkomstig uit het op 19 Juni gevallen vliegtuig. Naar een andere niet-ontplofte bom is gegraven, doch deze kon niet te voorschijn gebracht, worden. Bovendien zouden er, volgens de opgave van de vliegtuigbestuurder, nog 2 bommen moeten liggen, waarvan evenwel geen spoor gevonden is.

11 October 1941
Een kabelballon is vastgeraakt aan de hoogspanningsleiding bij de Slimtocht, niet ver van de Houterweg. Is neergehaald en weggevoerd door de Duitse weermacht.

1941-1944
Vele malen vinden boven de gemeente of in de naaste omgeving luchtgevechten plaats, steeds in de nacht. In de meeste gevallen eindigt het gevecht met het brandend neerstorten van een Engelse bommenwerper.
Na Juni 1941 is dit niet meer op het grondgebied van Hoogkarspel voorgekomen.

Januari 1944
Een groot aantal kleine fosforbommen worden gevonden op verschillende landerijen ten Noorden van de Streekweg.

2 September 1944
Beschieting van een trein, die juist het station Hoogkarspel verlaten heeft in de richting Westwoud en stopt aan de Wijzend, door een Engelse jager. De locomotief blijft onbeschadigd; enige schade toegebracht aan woningen, inzonderheid aan het perceel van N. Kors. Geen persoonlijke ongevallen.

9 September 1944
Beschieting van een doel op de StreekWeg nabij brug 26, vermoedelijk een auto. Schade aan de omliggende woningen en aan het wegdek. Geen persoonlijke ongelukken.

11 October 1944
Beschieting Nieuweweg, waardoor in verscheidene woningen kogelgaten ontstaan. Tegelijkertijd valt een bom in het land achter de boerderij van W. Wagemaker. Hierdoor wordt een sloot gedeeltelijk dichtgedrukt. Overigens geen schade of letsel.

20 October 1944
's Morgens vroeg op het land ten westen van de Nieuweweg gevonden 4 bussen met wapens en 1 bus met een zendapparaat, afkomstig van een mislukte "dropping". De bussen zijn door de Duitse weermacht opgehaald.

12 Maart 1945
Salvo van een jager op de centrale keuken(zuivelfabriek), waar onvoldoende verduisterd was. De kogels treffen de tegenoverstaande huizen. Geen persoonlijk letsel.

16 April 1945
Engelse jager beschiet een wagen met Duitse militairen, die rijdt op de Provinciale weg in de Hout. Een dode.

Gedurende de oorlogsjaren gevonden:
diverse vliegtuigonderdelen;
munitie;
lichtkogelbussen;
benzinetanks;
strookjes zilverpapier;
vlugschriften.

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit het
"Gedenkboek" 1940-1945, uitgegeven in 1947.