Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Dechterland

Drechterland
Historie
Wapen
Vlag
"Gedenkboek" 1940-1945

Gedenkboek
1940-1945


Inhoudsopgave
Voorwoord
Ter inleiding
De burgemeester in oorlogstijd en als gijzelaar
Het bestuur der gemeente onder de nieuwe orde
Ge�vacueerden uit Soest
Evacuatie 1944
Dreigende watersnood


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Gedenkboek 1940-1945

Voorwoord

Het is ongetwijfeld een goede gedachte geweest om de verschillende belangrijkste gebeurtenissen op allerlei gebied uit de bezettingstijd te doen vastleggen door personen, die dit zelf hebben medegemaakt of daarbij ten nauwste waren betrokken.

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om met de aldus verzamelde gegevens het gemeente-archief te completeren, doch gezien de grote belangstelling, welke onder de ingezetenen voor dit historisch. onopgesmukt verhaal bestond, is tot vermenigvuldiging en verspreiding daarvan overgegaan.

Dat dit boekje eerst thans. ruim 2� jaar na de bevrijding, verschijnt, heeft zijn technische oorzaken en ook zijn voordelen. De verhalen komen niet "warm van de plaat", zijn niet vervuld van haat- en wraakgevoelens, doch achteraf rustig overdacht en op papier gesteld.

Een ieder, die in deze gemeente de periode van 1940-1945 heeft medegemaakt, en daarbij op de een of andere manier heeft ondervonden wat het zeggen wil : geknecht te zjjn, zal zich gaarne nog eens verdiepen in dit boekje en bij het lezen daarvan de toestanden en omstandigheden, waarin wij toen verkeerden, wederom duidelijk voor ogen kunnen stellen.

Wanneer de inhoud van dit boekje er toe zou kunnen bijdragen, dat de geest van eensgezindheid en saamhorigheid, welke toch in de bezettingstijd een kenmerk was van alle goedwillende burgers, ook voor de toekomst gehandhaafd zou kunnen blijven, dan is aan de bedoeling van de verschillende schrijvers van dit werkje m.i. zeker voldaan.

HOOGKARSPEL, Kerstmis 1947

P. GROOT, burgemeester

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit het
"Gedenkboek" 1940-1945, uitgegeven in 1947.

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.