Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Dechterland

Drechterland
Historie
Wapen
Vlag


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Al deze stenen voor sparen en lenen

Westwoud en Hoogkarspel

Aandacht voor de cooperatieve Boerenleenbank Hoogkarspel I

Niemand weet precies op hoeveel plaatsen in Noord-Holland de heer L. van der Geest uit Wervershoof de stuwende kracht is geweest bij de oprichting van cooperatieve banken. Aan zijn functies als Kassier van de bank in Wervershoof en Inspecteur van de Centrale Bank had hij al heel wat werk. Bovendien was hij Hoofd van de school in Wervershoof. Maar toch vond hij steeds weer tijd om, overal waar men de oprichting van een cooperatieve bank overwoog, de helpende hand te bieden.
In Hoogkarspel komt hij in 1914 als spreker in cafeBantam. Een bijeenkomst die zou leiden tot de oprichting van de bank die 42 jaar de belangen van de niet-katholieke boeren en tuinders in Hoogkarspel zal behartigen. Op 14 februari 1914 hield Van der Geest zijn inleiding voor een aandachtig gehoor en beantwoordde de vele vragen. Er waren dertien inwoners uitgenodigd. Een liet weten niet te komen omdat "hij reeds was aangesloten bij de Boerenleenbank te Westwoud", twee lieten niets van zich horen, zodat het gezelschap uit tien ge´┐Żnteresseerden bestond. Kennelijk was de toelichting van Van der Geest naar volle tevredenheid, want eind maart is de Boerenleenbank Hoogkarspel al een feit en wordt de eerste Algemene Vergadering gehouden. Ook dan is de inspecteur uit Wervershoof aanwezig. Volgens het eerste Ledenregister is van de oprichting "aankondiging gedaan in "De Nieuwe Courant", goedkoop Nieuws en Advertentieblad van den 29ste April 1914". De notari´┐Żle akte wordt getekend met Van der Geest als getuige en door de oprichters: "Dirk Brander Thijszoon, Burgemeester en veehouder; Dirk Visser Janszoon, veehouder; Pieter Stapel, veehouder; Pieter Brouwer Luidjeszoon, landbouwer; Klaas Jongert, landbouwer; Guliam Cornelis Brander, handelaar; Willem Valentijn, landbouwer; en Simon Boot, Hoofd der school, allen wonende te Hoogkarspel."
P. Hijlkerna mag de functie van Kassier op zich nemen. Wat deze Hijlkerna in het dagelijks leven deed is niet bekend. Hij was niet het Hoofd van de school, want dat was S. Boot. Boot bemoeide zich wel met de bank, onder andere door, samen met de voorzitter, de vergaderingen van buurtbanken te bezoeken.

Borgstelling voor electriciteitlevering.

Borgstelling voor electriciteitlevering.

De bank sloot zich direct aan bij de Centrale Raiffeisenbank in Utrecht en liet de oprichting aan de inwoners weten door "aanplakking op de gemeenteborden". In het begin maakt de bank geen hoge vlucht. De tijd is er ook niet naar. Er is oorlogsdreiging en in augustus van het oprichtingsjaar onderbreekt het Bestuur de activiteiten van de bank. Maar zo erg blijkt het allemaal niet te zijn en de leden vinden dat de bank gewoon door moet gaan. Zo gebeurt in oktober.
Trouw aan de wensen en instructies van de Centrale Bank nemen ze ook alle aanwijzingen van dat orgaan in de notulen op. Zo lezen we dat in 1922 de Centrale Bank in de rekeningen de "halve cent" zal verwaarlozen.
Ook heeft men, vaak meer dan elders, een open oog voor de noden buiten het werkgebied. Verschillende malen is er een bijdrage vermeld voor, in nood verkerende, zusterbanken of gebieden die door natuurrampen zijn getroffen. Maar een bijdrage in 1936 van f 5,- voor het "Nationaal Huwelijksgeschenk" komt er pas na enige discussie.
Kassier Hijlkema vraagt in 1936, wegens gezondheidsproblemen, ontslag. Na 22 jaar zijn bijdrage aan de bank te hebben geleverd krijgt hij dat ontslag op "de meest eervolle wijze". Een lid van de Raad van Toezicht, de heer Joh. Morit neemt de plaats van de Kassier in en verlaat daarvoor de Raad van Toezicht. Maar terwijl hij toch ongeveer had kunnen weten wat de taak van de Kassier inhoudt, blijkt het hem al snel te zwaar te vallen. Na een maand geeft hij al op. Dit keer start er een echte sollicitatieprocedure en kiest het Bestuur uit 6 gegadigden, A. Schermer. Hij is de zoon van V. Schermer die in het Bestuur zit. Om de verhoudingen zuiver te houden, besluit de vader om deze reden zijn functie ter beschikking te stellen.

 

Vorige pagina <> Volgende pagina

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit: Uitgave: Rabobank Westfriesland-Oost, © februari 1998

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.