Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Forum/Prikbord | Aanmelden

Dechterland

Drechterland
Historie
Wapen
Vlag

Al deze stenen voor sparen en lenen

Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Al deze stenen voor sparen en lenen

Westwoud en Hoogkarspel

De afgescheiden bank in Westwoud

Na de manmoedige start in 1930 heeft de bank geen makkelijke tijd gehad. De crisis van de jaren dertig stond voor de deur en iedereen voelde dat er iets ging gebeuren. Spaargeld kwam er nauwelijks binnen en investeren gebeurde alleen als het niet anders kon. De omstandigheden leverden ook problemen op met de terugbetaling van kredieten. In 1936 notuleert de secretaris: "Wat de aflossingen betreft zijn we erin geslaagd steeds met de borgen een goede regeling te kunnen treffen." Het beleid is zo zuinig mogelijk, zo is er onder andere voorlopig geen gratis consumptie na afloop van de vergaderingen.
Over de moeilijkheden van de oorlogstijd spreken we op een andere plaats in dit boek.
In 1955 zijn alle zorgen vergeten en is er bij het 25-jarig bestaan volop reden voor feest. Bestuurder van het eerste uur W. Vriend en Kassier Van der Vlugt vieren tegelijkertijd hun jubileum. Er zijn maar liefst twee feestavonden. E�n voor de leden van de bank en de volgende avond voor "alle Westwouders, jong en oud". Ook een Heilige Mis uit Dankbaarheid hoort tot het feestprogramma.
In 1961 is er opnieuw reden voor feest. Een lang gekoesterde wens, een eigen bankgebouw met woning, is verwezenlijkt. Aan de Dr. Nuyensstraat 63 is een fraai en functioneel pand verrezen.

1961. Het nieuwe kantoor in Westwoud.

1961. Het nieuwe kantoor in Westwoud.

Het verdere verloop van de bank vat de heer P. N. M. Bakker (voorzitter van de bank in 1970) in een jubileumkrant uit 1973 kernachtig als volgt samen: "Het Bestuur had de verwachting, dat de Boerenleenbank Westwoud nu enigszins in de pas zou kunnen lopen met andere soortgelijke banken. Deze verwachting echter werd spoedig achterhaald door de nadien volgende ontwikkelingen. De meerdere welvaart bracht ook meerdere verlangens mee. Boerenleenbank Westwoud bleek te klein om hieraan te kunnen voldoen. Speciaal uitbreiding van de openingsuren bleek een knelpunt... Het Bestuur meende dat waar de oprichters de moed hadden gehad om te doen wat in de omstandigheden van die tijd paste, zij nu de moed diende op te brengen om te doen wat in deze tijd, die zoveel anders is, zou passen. Zij stelde voor om de afscheiding te be�indigen en onder tevoren overeen te komen voorwaarden een fusie aan te gaan met de Raiffeisenbank Hoogkarspel. Het Bestuur bleek echter te hoog te hebben gegrepen. Haar voorstel kelderde als een baksteen in de algemene ledenvergadering die gehouden werd op 9 maart 1966."
Hierna gaat de bank gewoon door en probeert alles om een goede gang van zaken te waarborgen. De Kassier wordt een volle dagtaak aangeboden, maar daar voelt bij niet voor. In plaats daarvan komt er een hulpkassier.
Op verzoek van de Centrale Bank in Utrecht verandert de naam in 1969 in Co�peratieve Raiffeisenbank Westwoud. In 1970 gaat de Kassier na 40 jaar met pensioen. De situatie die daardoor ontstaat is reden om opnieuw met Hoogkarspel te gaan praten. Het resultaat laten we P. N. M. Bakker weer vertellen: "Geheel tegengesteld hieraan verliep de ledenvergadering van 9 juli 1970, waarin het Bestuur het fusievoorstel opnieuw aan de orde stelde. Met volle overtuiging (77 voor, 5 tegen) stemden de leden in met een samengaan per 1 oktober 1970. Met dit besluit werd het voortbestaan van modern bankverkeer op co�peratieve grondslag voor de Westwouder gemeenschap veilig gesteld."
Aan het besluit ging een uitvoerige brief aan de leden vooraf. Die brief eindigt met: "We hopen dat deze uiteenzetting U de overtuiging heeft gegeven dat voortzetting van een "eenmansbank" in deze moderne tijd het gevaar van aftakeling inhoudt, terwijl bij een krachtig gecombineerd geheel met een werkgebied dat van Lutjebroek tot Zwaag rijkt, wij U een bankservice in het vooruitzicht kunnen stellen die beantwoordt aan wat een moderne leefgemeenschap in de komende jaren zal vragen. Daarom doen wij een ernstig beroep op U om U niet afzijdig te houden, doch uitspraak te doen welke ontwikkeling U wenst."
De oproep had het vermelde resultaat. Bij de overgang werden nog een paar details geregeld, zoals de blijvende vertegenwoordiging van de veehouderijsector in het Bestuur. De Co�peratieve Raiffeisenbank Hoogkarspel-Westwoud is geboren!

Het bijkantoor aan de Dr. Nuijensstraat 63a te Westwoud na 1972, thans woonhuis.

Het bijkantoor aan de Dr. Nuijensstraat 63a
te Westwoud na 1972, thans woonhuis.

 

Vorige pagina <> Volgende pagina

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit: "Al deze stenen voor sparen en lenen"
Uitgave: Rabobank Westfriesland-Oost, � februari 1998

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.