Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Andijk
Historie
Wapen
Vlag
Volkslied


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Al deze stenen voor sparen en lenen

Andijk

Opvolging voor A. Warnaar: W.J.A. de Kat

In 1920 geeft de heer Warnaar aan, zijn functie als kassier te willen neerleggen. Hij is dan al 70 jaar! 
De algemene vergadering besluit W.J.A. de Kat als zijn opvolger te benoemen. Er waren 8 kandidaten, waaronder de eerder benoemde hulpkassier Minnes, maar deze wordt niet zwaar genoeg bevonden. De Kat zal die functie tot aan zijn overlijden op 15 januari 1941 vervullen.
De Kat wordt ingewerkt en in juli wordt afscheid genomen van Warnaar. Er wordt hem, na ampele discussie in het bestuur, een bedrag van f 75,- ter hand gesteld, met het verzoek daar zelf een passend aandenken voor te kopen. Omdat hij vertrekt naar een nieuwe woning in Alkmaar zegt de voorzitter Tuytel hem ook dank voor "al de arbeid in de gemeente Andijk verricht, namelijk voor het Witte Kruis en de Vereniging de Hoop. In deze dank geloofd hij de tolk te zijn van deze verenigingen. Warnaar wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend en ter vergadering wordt het afschrift daarvan getekend en overhandigd.
In zijn dankwoord zegt Warnaar "dank voor het blijk van waardering hem ter hand gesteld, en deelde mede dat hij daarvoor denkt aan te kopen 2 zeer gemakkelijk zittende stoelen. Voor hem een eerste vereischte om reden dat hij voor zijn gestel genoodzaakt is bijna altijd te moeten zitten, en de tweede voor zijn vrouw die indirect ook voor de bank veel gedaan heeft. (Daar had het bestuur nog niet aan gedacht!)

Collage van jaarverslagen.

Collage van jaarverslagen.

Lang zal Warnaar niet van zijn stoelen genieten. Op 9 februari 1923 komt, op 73 jarige leeftijd, een eind aan het leven deze man die zo'n grote invloed heeft gehad op het functioneren van de Andijker gemeenschap en die zich zoveel jaren heeft ingezet voor allen die hulp en steun nodig hadden.
De Kat is een vooruitstrevend man, met oog voor de nieuwe tijd, maar hij moet ook functioneren in een tijd dat het de landbouw niet voor de wind gaat. In 1922 is er veel krediet nodig en daarom wordt, met succes, een verzoek gedaan aan de Centrale bank om het "totaal crediet" te verhogen tot f 100.000,-. Een enorm bedrag lijkt het, maar er zijn zoveel aanvragen dat deze toch nog maar voor de helft kunnen worden toegewezen.
De zorgelijke tijd is er ook oorzaak van dat zijn verzoek in dat jaar aan het bestuur om een aansluiting op het telefoonnet voorlopig wordt aangehouden. Pas in 1925 (dat is nog veel eerder dan bij menig andere bank in de wijde omgeving!) wordt "telephoon" aangelegd om contact tussen directeur (= voorzitter van het bestuur) en kassier mogelijk te maken. Het ging alweer wat beter met de economie en zo kon er ook een schilderbeurt voor kantoor en bankgebouw af. Voor het kantoor werd bovendien een nieuw karpet gekocht, maar 's-winters moet oude karpet worden teruggelegd!
Toch was nog niet alle leed geleden. In een krant lezen we over het jaarverslag 1927:
"De natuur richtte rondom verwoestingen aan. Aardbevingen, overstromingen en cyclonen waren aan de orde van de dag, en bleven deze meestal buiten onze landsgrenzen, de laatste 2 jaar kregen ook wij ons deel. Hier werden we getroffen door een zeldzaam zware hagelslag 

Sarto, waar veel vergaderingen van de cooperatie zijn gehouden.Sarto, waar veel vergaderingen van de cooperatie zijn gehouden.

Gelukkig dat de meesten onzer de geleden schade zelf konden dragen en dat een klein deel hulp kan worden geboden. Was de natuur ongunstig ook de financi´┐Żle uitkomsten waren zeer matig te noemen, met als gevolg veel voorschotten uitgegeven door onze bank."
In datzelfde verslag krijgt de Kat een compliment: "Verder wordt medegedeeld, dat 20 maal ge´┐Żnspecteerd is, waarvan eenige malen geheel onverwacht. De Centrale schreef hieromtrent, dat de bank wordt beheerd zooals het behoort. Voor dit accurate beheer verdient de heer Kat allen lof."
In mei 1922 overlijdt de heer Schuurman, na al een aantal keren de vergaderingen wegens ziekte te hebben moeten verzuimen. Vanaf het begin heeft hij zich ingezet als voorzitter van het bestuur. Hij wordt opgevolgd door D.Smit.

 

Vorige pagina <> Volgende pagina

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit: Uitgave: Rabobank Westfriesland-Oost, © februari 1998

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.