Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

West-Friesland

West-Friesland
Vlag
Volkslied
Nieuws

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

West-Friesland... het land waar wij wonen

Boer in West-Friesland

Het einde van de karakteristieke stolp?

De boerderij van de familie Schoutsen in Medemblik...De boerderij van de familie Schoutsen in Medemblik was een stadsboerderij die bekend was door zijn fraaie zomerstal Na het uitsterven van de familie verviel het pand.

Zoals al eerder vermeld: de huidige bedrijfsvoering stelt andere eisen aan de boerderijen. De nadruk is heel sterk op de melkproduktie komen te liggen, hetgeen een vergroting van het aantal koeien per bedrijf met zich meebrengt. Het.gebruik van loop- en ligboxstallen werd gepropageerd. Noch het grote aantal koeien, noch de nieuwe stalvormen konden in een traditionele stolp worden ondergebracht. Bovendien was voor opslag van het ruwvoeder dat thans wordt gebruikt de centrale bergplaats ongeschikt. Gevolg: grote stallingsruimten en silo's voor mais of opslagplaatsen voor kuilgras op het erf. De ontwikkeling van het boerenbedrijf is in de richting gegaan van de schaalvergroting enerzijds en arbeidsbesparing door mechanisering anderzijds. De economie, leidraad bij het boerenieven, heeft deze richting aangegeven. In deze ontwikkeling komt de stolpboerderij er wat zielig bij te staan; de ruimte is niet geschikt, het wooncomfortt-e gering, het onderhoud te kostbaar. Gelukkig wordt West-Friesland niet in een klap ontdaan van zijn meest karakteristieke bouwsels. Er zijn mensen genoeg die met plezier in zo'n huis wonen; de boer die door zijn machinerie�n al een halve technicus is geworden, kan zelf een en ander aan onderhoud doen en er gloort ook weer wat hoop voor het middelgrote bedrijf, dat genoeg ruimte heeft in een traditionele stolp. 'Smaii'wordt weer een beetje'beautiful'.

Moderne bedrijfsontwikkelingen

De markante vorm van de stolpboerderij heeft in een aantal gevallen invloeden van stedelijke bouwkunst ondergaan. Van exotische toestanden zoals te Nieuwe Niedorp is tot nu toe nog maar weinig vernomen.

In een rap tempo heeft de Westfriese veehouderij zich na de oorlog ontwikkeld tot een van de meest produktieve en effici�nte van Europa. Het begon eigenlijk al met de mechanisering van het melken en de mestverwijdering. voor de oorlog werd hier en daar al machinaal gemolken, maar de ter beschikking staande apparaten waren nog niet volmaakt. En bovendien: de meeste boeren waren nog geen 'machinist'. Verschillende, steeds meer geautomatiseerde melk-winnings-systemen kwamen echter ter beschikking. De ontwikkeling eindigde, voorlopig althans, met de toepassing van de koeltank van zo'n 5000 liter, waarin de melk bij een temperatuur van 5� C graden op de boerderij bewaard wordt tot de fabriekstankauto de voorraad komt ophalen.
Binnen vijf kwartier kunnen 50 à 60 koeien worden gemolken met zo'n modern systeem. Ter vervanging van het zware werk van het mest verwijderen werden talloze systemen bedacht. Een mestschuif, in combinatie met een jakobsiadder, kwam de 'miskroot' (mestkruiwagen) vervangen.
De loopstallen, een overdekte ruimte waarin de koeien vrij rond konden lopen en een gezamenlijke ligplaats hadden, geven een nieuwe richting aan in het denken over een effici�nte bedrijfsvoering en het zich welbevinden van het vee. Dit denken mondde uit in het toepassen van de ligboxstal, een gesloten ruimte waarin de koeien vri rondlopen, maar ieder een eigen box hebben om te liggen.

 

Vorige pagina <> Volgende pagina

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit: "West-Friesland... het land waar wij wonen"
Uitgave: Rabobanken West-Friesland, © oktober 1984