Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

West-Friesland

Omringdijk
Historie
1250-1400
1404-1570
1571-1735
1741-1804
1810-1860
1861-1953

West-Friesland
Vlag
Volkslied
Nieuws

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

De West-Friese Omringdijk

Enkele momentopnamen uit de historie van de Westfriese Omringdijk.

1250-1400 | 1404-1570 | 1571-1735 | 1741-1804 | 1810-1860 | 1861-1953

1861
Doorsnijding van de Omringdijk bij Keinse door de spoorverbinding Alkrnaar-Den Helder.

1864
Met het uitvaardigen van het nieuwe reglement op de waterschappen begint de nieuwe tijd.
Obdam en Hensbroek gaan over naar Geestmerambacht.
Drechterland raakt eindelijk de zorg voor ruirn vier km van de Winkelerdijk af.
Plannen voor inpoldering van de Wieringermeer.

1871
Drechterland koopt een eigen huis in Enkhuizen.

1881
Tram- en treinverbindingen leggen West-Friesland open voor het verkeer met de rest van Holland.

1884
Secretaris Pool van Drechterland, de vierde generatie, neemt zijn ontslag.

1887
De opgerichte Zuiderzeevereniging krijgt een kleine subsidie.

1910
De Oudendijk is er slecht aan toe: hij lekt en is te laag.

1914
De oorlog begint. Gevolg steeds oplopende lonen en materiaalschaarste.

1915
Drechterland koopt een eigen huis in Hoorn.

1916
Watersnoden elders in Noord-Holland. De Noorderdijk bij Andijk op het kantje af doorgebroken.
Herstelwerkzaamheden op grote schaal aan de dijken brengt overheidsingrijpen met zich mee.
De publieke opinie dringt aan op overname en centralisatie van het zeedijkenbeheer.

1920
Het Hoogheernraadschap 'Noordhollands Noorderkwartier' gesticht.
Andijk ondergaat door de dijkverzwaring een totale verandering.

1921
Onder grote protesten overname van zee- en slaperdijken door het nieuwe hoogheemraadschap.

1931
De Wieringermeer valt droog. Weer een stuk zeedijk wordt slaperdijk.

1932
De Afsluitdijk gesloten. De hele Westfriese Omringdijk is nu zeewering af. Een deel van de Vier Noorder Koggendijk wordt ontmanteld.
In de dertiger jaren komt het Westfriese kanalenplan tot uitvoering.

1930-1940
Grote dijkgedeelten gaan in eigendom naar 'Noordhollands Noorderkwartier'. Hoe ver zeewaarts? 'De afstand die men wadende kan afleggen.'

1945
Door het opblazen van een dijkgedeelte aan de oosterdijk komt de Wieringermeer onder water. De Omringdijk loopt geen gevaar.

1953
Watersnood elders in het land. West-Friesland ontspringt de dans, mede dank zij de Afsluitdijk.

1250-1400 | 1404-1570 | 1571-1735 | 1741-1804 | 1810-1860 | 1861-1953

Bron:
J.J. Schilstra - In de ban van de dijk; de Westfriese Omringdijk. (1974).
Pagina 126 - 131